Hvordan interviewer du kandidater i en ansættelsesproces?

Først og fremmest er det naturligvis relevant at se på hele ansættelsesprocessen, men lige nu og her er fokus altså på ansættelsesinterviewet.

De fleste har ingen egentlig træning i at lave ansættelsesinterviews. Det er der sådan set ikke noget underligt i eftersom der findes meget få udbydere af den type træning. Det ærgelige er bare, at det betyder at der er en stor risiko for at interviewet ikke har den ønskede effekt – nemlig at afklare om en kandidat er den rette til det ledige job!

Hvad er det man forsøger at afdække i et interview? Inden interviewet har kandidaten forberedt sig på de spørgsmål, som han regner med at få. Oftest er det en memorisering af CV’et og evt. noget om stærke og svage sider. Intervieweren derimod har forbedret sig ved at læse CV’et og notere sig de detaljer, som kunne være interessant at få uddybet. Derudover har de bedste også en spørgeramme med en række standardspørgsmål (“Hvad er årsagen til at du søger dette job?”, “Nævn dine stærkeste sider” og “Nævn en eller to af dine svage sider”). Afsted det går…

Rigtigt mange interviews kommer til at handle om ansøgerens faglige kvalifikationer(skills). Det er selvfølgelig ikke uvæsentligt, men et godt screenet ansøgerfelt har jo allerede fået frasorteret dem, der ikke har de faglige kvalifikationer – ok, ikke alle er dygtige nok til at screene men det er jo en helt anden problemstilling!

Jo mere den, der interviewer selv er fagligt funderet jo større er chancen for at interviewet bliver fokuseret på at afdække faglige kvalifikationer. Dels er det jo spændende for intervieweren at drøfte faglighed og dels er det dejligt nemt – det er så at sige spil på hjemmebane. Endelig er der selvfølgelig også en risiko for at intervieweren ser det som en mulighed for at flashe sine egne faglige kvalifikationer, men lad os se bort fra denne teoretiske mulighed…

Efter endt interview er kandidatens faglige kvalifikationer helt afdækkede og profil står helt skarpt. Nu gælder det så bare om at vælge. Problemet er, at der ikke er nogen sammenhæng mellem kandidatens faglige kvalifikationer og sandsynligheden for succes i jobbet (givet at kvalifikationerne dog er på et vist minmumsniveau så opgaverne rent faktisk kan løses af kandidaten).

I stedet for at fokusere interviewet på faglige kvalifikationer (skills), bør man fokusere det på indstilling (attitude) og passion. De fleste stiller spørgsmålet “hvad får dig til at søge netop dette job?” og det er en god vej at gå. Det handler nemlig om at afdække motivation. Sørg for at få stillet spørgsmål om kandidatens reaktion på f.eks. forandringer, ekstreme krav og usikkerhed. Er der tale om en kandidat, der ser muligheder i forandring eller som frygter det og foretrækker det kendte? Kan vedkommende elske sine opgaver eller ønsker han bare at passe sit job? Hvad er ambitionerne?

Carol Quinn fra HireAuthority har skrevet en række spændende bøger om hvordan man ansætter high-performers. Hun har ligeledes lavet en række videoer med tips og tricks til det gode interview og naturligvis har hun en website, hvor hun fortæller om alt dette.

Links til http://www.hireauthority.com/

God fornøjelse!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...