Social Business Learning konference om HR og sociale medier


Den 4. oktober 2011 afholdt Social Business Learning konference om HR og sociale medier. Fokus blev sat på hvordan HR kan udnytte sociale medier til at fremme læring, videndeling og innovation i organisationen. I denne video giver indlægsholderne og workshoplederne et kort resumé af, hvad der skete på konferencen. Social Business Learning er et samarbejde mellem Hellmann HRS, Human Resources, ASTD Danmark, Strandgaard & Co og VidenDanmark.

Du kan se video’en her…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...