Unboss – Danmarks dårligste bog om ledelse?

Unboss

Unboss er ikke værd at læse…

Med fare for at lægge mig ud med stort set alle andre, så anmelder jeg her bogens Unboss af Jacob Bøtter/Lars Kolind. Jeg har til dato ikke set en eneste udtale sig negativt om denne bog, tværtimod har den længe været på diverse lister over de mest populære bøger/mest relevante bøger/bedste bøger om ledelse. Bogen er udkommet for længe siden, så min anmeldelse er noget sen – det skyldes flere ting, men først og fremmest skyldes det at jeg har kæmpet med at få læst bogen til ende. Det har jeg opgivet! Dernæst skyldes det, at jeg længe har gået og overvejet om jeg overhovedet skulle skrive denne anmeldelse – jeg vil nemlig helst være positiv og jeg plejer at holde min mund hvis jeg ikke har noget pænt at sige.

Lars Kolind & Jacob Bøtter

Lars Kolind & Jacob Bøtter

Intetsigende ligegyldigheder og selvfølgeligheder!

For at have et fornuftigt grundlag for en anmeldelse, lavede jeg noter undervejs – på side 8 fandt jeg f.eks. denne sætning: “Nu til dags har mange et stærkt ønske om at tjene penge”. Ja så? Er det nyt? Så vidt jeg ved har det altid været drivkraften bag al forretning og den underliggende faktor for vækst og fremgang. Den type selvfølgeligheder er der masser af i bogen. Dertil kommer en lang række påstande som f.eks.: “Folk er nu langt mere loyale overfor deres egen faglige identitet end over for den organisation, de arbejder for”. Lad os se bort fra sætningskonstruktionen og blot koncentrere os om indholdet. Det er da muligt, at det er korrekt, men hvor er dokumentationen? Det virker som noget forfatteren selv har oplevet (eller læst om i en artikel) og så anvendes det som udgangspunkt for yderligere fabulering. Og sådan kan man finde den ene udokumenterede påstand efter den anden – mange af dem er jeg langt fra overbevist om overhovedet holder vand. Det gør det meget svært for mig at overhovedet læse bogen – jeg savner dokumentation, emperi og underbygning af påstande.

Bogens budskab

Oppe fra helikopteren kan man naturligvis se bort fra besynderlige påstande og postulater ligesom det sproglige og grammatiske vil fortone sig. Hvad er så bogens budskab? Jo – god ledelse er bedre end dårlig ledelse. Og det er jo svært at være uenig i. Det er bare også svært at se hvad det bringer af nyt til dialogen om ledelse. Boss = dårlig ledelse, Unboss = god ledelse – dermed er Unboss bedre end Boss. Er der nogle der tænker Erasmus Montanus her?

Ok, jeg indrømmer…

Jeg er kun nået til side 131 ud af 222 sider. Jeg har opgivet at læse mere og dermed løber jeg naturligvis den risiko, at det geniale åbenbarer sig i bogens sidste del. Det må jeg leve med – den lange remse af selvfølgeligheder og løse påstande var ganske enkelt for svær for mig at sluge. Beklager. Jeg har forstået at bogen er skrevet i et kollektivt forfatterskab og derefter redigeret/skrevet sammen – og det bærer den klart præg af. Det virker også som bidragsyderne til bogen alle kommer med den samme kulturelle og faglige baggrund og at de alle er det, som vi kalder “vidensarbejdere”. De fleste af de fantastiske Unbossede ting man kan lave passer nemlig kun på denne gruppe – jeg tænker på løse koblinger til arbejdsgivere, projektorienteret ansættelse, arbejde fra lufthavnslounges, spredning af arbejdsopgaven i netværk etc. etc.

Har du læst den (helt til ende)? Fortæl mig hvad du synes…

Du kan finde bogen her: http://www.saxo.com/dk/soeg/boeger?keyword=unboss&x=48&y=10

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...