Tak til Rasmus Ankersen for en appetitvækker!

Sult i paradis af Rasmus Ankersen

Jeg var inviteret med til Rasmus Ankersens foredrag “Sult i paradis” i Speakers Club i går. Tidligere har jeg læst en af hans bøger og jeg har også læst diverse artikler og nyhedsbreve etc. fra Rasmus. Emnet er superrelevant og meget spændende – potentielt er der et opgør med den vestlige velfærdsmodel men under alle omstændigheder er der noget at tænke over.

Der er ingen tvivl om at manden er professionel! Godt præsenteret, superlækker præsentation med lyd, video og simple slides med enkle og klare budskaber. Topklasse. Punktum. Alligevel sad jeg lidt med en fornemmelse af, at jeg ikke rigtigt fik noget nyt at vide og at der egentlig ‘bare’ var tale om en gentagelse af nogle åbenlyse selvfølgeligheder. Når foredraget alligevel var værdifuldt, så var det fordi eksemplerne var underholdende og det helle blev sat ind i en ramme og en systematik, som kan være med til at gøre det langt mere operationelt.

Jeg tror, at hvis man går i dybden med analyserne, så vil der være konklusioner som er lidt vel hurtige – men pyt med det. Pointen er klar og tydelig og værd at tage til sig. Selv er jeg optaget af Ramsus’ første bud, der handler om at finde ud af årsagen til succes. Alt for ofte mistolkes succes som dygtighed og det fører så fejl og endda muligvis fiasko i fremtiden. Analyser og data bør anvendes for at få fakta på bordet. Det er alt andet lige et bedre beslutningsgrundlag end selvfedme og glæde over egen overlegenhed.

Har du hørt nogle af hans foredrag eller læst nogle af hans bøger? Hvad synes du om budskabet?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...