Bestyrelse

Vil du hellere have at jeg bliver en del af din bestyrelse, så er det også en mulighed. Min “bestyrelsespakke” inkluderer op til seks bestyrelsesmøder og ét en-til-to dages strategiseminar pr, år. Forberedelse, transport etc. – men ikke evt. ophold i forbindelse med strategiseminar er inkluderet. Prisen er 100.000 excl. moms pr. år.

Er der tale om en formandspost, så er prisen 200.000 excl. moms pr. år. Dette indkluderer formøder til alle bestyrelsesmøder, referater etc.

Bestyrelseserfaring:

CLiCKLAB – medlem (Advisory Board) – juni 2019 til …
Bostedet Caroline Marie – medlem – juni 2019 til …
CA – Karrierepartner og a-kasse for højtuddannede i erhvervslivet – suppleant – 2012 til 2016
eSec – medlem – 2007 til 2014
Draware – formand – 2010 til 2014
RetNemt – formand – 2004 til 2006

Startup?

Hvis din virksomhed er mindre end to år gammel og din omsætning er under 2 mio., kontakt mig for en dialog om muligheder og reducerede priser… En stærk bestyrelse kan være forskellen mellem succes og fiasko i det første vigtige – men svære – år.