Gør det du er bedst til – eller?

Gør det du er bedst til

“Gør det du er bedst til” er en udtryk, som vi alle kender. For de af os, der har læst økonomi på et eller andet niveau, bringer det tankerne hen på Pareto, bytteforhold og komparative fordele. For alle ikke-økonomer bringer det tankerne hen på en stor dansk bank. De fleste tager det for givet, at […]

At abdicere eller uddelegere?


Det er spørgsmålet! Hvad er forskellen? Jeg er sikker på, at man kan filosofere længe over dette og skrive lange og komplicerede afhandlinger om emnet, men i min verden er det simpelt – At abdicere: man fralægger sig ansvaret, håber på at nogle samler bolden op og spiller den samtidig med at man forbeholder sig […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...