Jo flere klik jo bedre…. Eller?


Hos Jobindex oplever vi tit, at vores kunder er meget fokuserede på hvor mange klik deres jobopslag får. Det er en meget nem og enkelt måling og det er derfor nærliggende at bruge den som et udtryk for hvor godt et jobsite er. Desværre er der mange forhold, der gør at det i praksis ikke […]

Sex tips för att vidareutveckla ditt sociala nätverk (via JobbTorget – allt om lediga och nya jobb)


Ett av de bästa sätten att få ett nytt jobb är att utnyttja och vidareutveckla ditt sociala nätverk. Allt fler jobb annonseras överhuvudtaget inte ut. Och även om de gör det så är medarbetarnas egna nätverk företagens främsta källa för att rekrytera nya medarbetare eftersom man då har tillförlitliga referenser. Tänk efter. Alla mä … […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...