Abonnement på ledelse…

Abonnement på ledelse
Photo by Roman Koval from Pexels

Abonnement på ledelse – hvad er det? Med en fast aftale, betaler du et månedeligt gebyr og får et antal timers ledelse til rådighed. Prisen dækker op til fem timer. Forberedelse, transport etc. medregnes i timeforbrug. Er der behov for yderligere timer ud over de fem, afregnes pr. time til reduceret timepris. Se nedenfor for priser.

En abonnementsordning er den rigtige løsning hvis du ved, at du har et løbende behov for ledelse i din virksomhed men dog ikke i et omfang, der gør det realistisk at ansætte en fuldtidsleder. Du kan sammenligne det lidt med at have et abonnement til et fitnesscenter i stedet for at købe vægte og maskiner til at sætte op derhjemme. Et hjemmecenter vil være dyrt og pladskrævende hvis det skal kunne dække bredt – og en enkelt håndvægt batter ikke meget…

Du kan bruge timerne som du vil – nogle kan bruges på salgsledelse, andre på input til strategiudvikling eller hvad behovet nu er. Andre eksempler kunne være rekruttering, forhandling med eksterne parter (bank, leverandør, kunder etc.), marketing eller digitalisering. Vi aftaler fra gang til gang hvad tiden skal bruges på.

Med et abonnement på ledelse får du maksimal fleksibilitet og fuld kontrol over hvad fokus skal være. Vær opmærksom på, at hvis det primært er den helt overordnede ledelse du ønsker sparring omkring, så er det måske snarere bestyrelse elelr advisory board vi skal tale om. Se evt. her…

Prisen er 4.500 excl. moms pr. måned. Ekstra timer koster 1.000 excl. moms. Eventuelle broafgifter, fly-/færgebilletter faktureres særskilt. Et abonnement kan naturligvis stoppes når som helst – det skal bare være senest dagen før næste periode starter.

Kontakt mig for en uforpligtende dialog om mulighederne…