Rekruttering

Photo by Tim Gouw from Pexels

Det lyder måske pop-smart, men det er altså rigtigt!

Rekruttering af medarbejdere er den allervigtigste opgave for en leder. Det er hele forudsætningen for at kunne bedrive god ledelse og det er det fundament, som virksomheden bygges på. Alligevel betragtes rekruttering ofte som en hade-opgave, der gives videre til “nogen andre”.

Hvis du har indset vigtigheden af god rekruttering – og alligevel gerne vil “give den videre” pga. tidsmangel eller fordi du ved, at du ikke er 100% skarp på det, så kan jeg hjælpe dig.

Enkelt koncept

Profil og succeskriterier

Sammen udarbejder vi en profil, der i detaljer beskriver den nye medarbejder, som du leder efter. Jeg vil udfordre dig på dine ønsker og krav for at sikre, at du ikke bare leder efter en magen til dig selv. Samtidig skal vi sikre, at vi rent faktisk kan finde en pulje af relevante kandidater at arbejde med. Foruden profilen laver vi også en præcis beskrivelse af succeskriterierne, evn. med konkrete mål for de første tre, seks og 12 måneder.

Søgning hvor det giver mening

Jeg sætter gang i søgning via de medier, som giver mening ifht. profilen. Det handler ikke om at blive set overalt eller “vi skal bruge LinkedIn/Jobindex/Jobnet” etc. Det handler om at være synlige lige præcis der, hvor de rigtige kandidater er. Det fixer jeg!

Jeg håndterer alt det administrative…

Kandidater, der søger stillingen, sender deres cv etc. til mig. Jeg screener og rater og kommenterer inden jeg viser dem til dig. Du får en liste over dem, jeg mener er top performere og en liste over “måske”. Du naturligvis også adgang til alle de øvrige hvis du vil se dem.

Screening og samtaler

Du beslutter hvem, der er relevant at arbejde videre med. Jeg laver telefoninterviews og præsenterer dig for hvad jeg lærer om kandidaterne. Du beslutter hvem, der skal arbejde videre med – og evt. om vi skal vende bunken en gang til ud fra hvad vi nu ved om puljen af kandidater.

Jeg tager en personlig face-to-face samtale med de tre til fire bedste bud og checker deres evt. referencer. Hvis det er relevant, laver vi en test – ikke noget personlighedstype/IQ/profilanalyse, men en test der så vidt muligt repræsenterer en situation fra jobbet. Er der tale om f.eks. en økonomimedarbejder, kan vi bede om at kandidaterne udarbejder et regneark til lønbehandling inkl. pension, provision, bonus etc. Det vil give os en ret god ide om hvordan kandidaterne tænker og arbejder.

Du ansætter!

Til slut tager du selv en samtale med de to “finalister” og beslutter hvem du vil ansætte.

Bemærk, at du er med hele vejen og at du træffer beslutningerne. Jeg laver det tidskrævende arbejde.

Opfølgning

Efter de første tre måneder ansættelse laver vi en opfølgning på hvordan det går. Jeg tager en tilsvarende samtale med den nye medarbejder.

Priser

Opstart inkl. udarbejdelse af profil, succeskriterier og evt. annoncetekster etc. koster 7.500. Dette beløb betales uanset slutresultatet.

Når du ansætter din nye medarbejder, udløser det et succes-fee på 25.000. Ansætter du flere end én kandidat, så koster det 20.000 for nummer to. Derefter er prisen 15.000 pr. ansættelse for nummer tre, fire, fem etc.

Skal du rekruttere IT-talenter? Så kan du med fordel læse om Danmarks eneste talentbureau for IT-talenter – Talently.